Zde můžete přispět darem na tvorbu dalších katolických knih, překlady videí a jiných katolických děl a jejich šíření.

Děkujeme a Pán Bůh zaplať!

Redakce nakladatelství odvádí práci bez nároku na odměnu. Díla jsou vydávána ve volném čase jako laická iniciativa ve spolupráci s katolickými kněžími. Nakladatelství působí finančně nezávisle, bez cíle zisku. Utržené finance jsou zpátky investovány do tvorby katolických děl a podpory jejich šíření. Více o nás.

Přispět také můžete případně zasláním peněz na bankovní účet:

č.ú. 2402280761/2010

Do poznámky prosím uveďte „DAR“.