Připravujeme

Aktuálně připravujeme níže uvedená díla, o jejichž vydání Vás budeme rádi informovat, pokud nám zde zanecháte svoji emailovou adresu:

Duchovní boj

Autor: Lorenzo Scupoli. Vedle Kempenského Následování Krista nejvýznamnější dílo křesťanské asketiky, denní četba sv. Františka Saleského.


Výklad nejdražší oběti Mše svaté

Autor: ctih. Martin z Kochemu. Dílo jednoho z nejvydávanějších autorů 18. století ve střední Evropě informuje čtenáře o podstatě, vznešenosti a užitcích Mše sv. a vykládá její obřady.