Nakladatelství Christianitas s.ro. vzniklo v roce 2020 s cílem vydávat ryze katolická díla pro prohlubování víry a předávání Boží pravdy. Nakladatelství působí bez cíle zisku a případné přebytky budou věnovány na další katolické projekty.

Připravujeme

Aktuálně připravujeme níže uvedená díla, o jejichž vydání Vás budeme rádi informovat, pokud nám zde zanecháte svojí emailovou adresu:

Utrpení a radosti očistce

Autor: P. Franz Spirago. Kniha nám připomene existenci očistce, co o něm víme z katechismu, od církevních učitelů a svatých a také proč je tolik důležité pomáhat svým drahým v Pánu zesnulým modlitbou a dobrými skutky.

Katolický kalendář 2021

Katolický nástěnný kalendář, jenž obsahuje liturgický kalendář pro tradiční mši svatou a poučné texty pro současnou církevní krizi.

Duchovní boj

Autor: Lorenzo Scupoli. Vedle Kempenského Následování Krista nejvýznamnější dílo křesťanské asketiky, denní četba sv. Františka Saleského.Výklad nejdražší oběti Mše svaté

Autor: ctih. Martin z Kochemu. Dílo jednoho z nejvydávanějších autorů 18. století ve střední Evropě informuje čtenáře o podstatě, vznešenosti a užitcích Mše sv. a vykládá její obřady.