Novinky z nakladatelství

Zpovědní zrcadlo

Spustili jsme internetové stránky se zpovědním zrcadlem.

Právě tiskneme:

  • Duchovní boj
  • Výklad nejdražší oběti Mše svaté
  • Utrpení a radosti očistce - tvrdá vazba
  • Františkánská Máří Magdaléna

Připravujeme:

  • Kalendář 2022
  • Poučení o generální zpovědi a zpovědní zrcadlo
  • Království Kristovo 

Novinky e-mailem

O připravovaných dílech a jejich vydání Vás budeme rádi informovat, pokud nám zde zanecháte svoji emailovou adresu:

Knihy aktuálně v tiskárně


Tituly v přípravě

Poučení o generální zpovědi a podrobné zpovědní zrcadlo

Autor: Karel Fr. Průcha (upravil, rozšířil a doplnil: Pavel Augustin a R. D. Radim Tutr)

Generální zpověď, slovy sv. Františka Saleského, "osvobozuje naše srdce od mnohého nepokoje a propůjčuje duši pravý klid". Při četbě pojednání a pročítání zpovědního zrcadla si mnozí z nás uvědomí, jak nedostatečně a neplodně se až dosud zpovídali a jak nezbytně nutné pro duševní pokrok je v oblasti svého svědomí nastolit pořádek. Kajícího křesťana, který před zpovědí pociťuje ostych nebo si není jist, jak by se vlastně zpovídat měl, pak poučení dobře navede a připraví k vykonání poctivé a řádné svaté zpovědi a mocně vybídne k nastoupení životní cesty dle vůle Boží. Celý text, zejména pak zpovědní zrcadlo a připojené modlitby se navíc skvěle hodí k přípravě před sv. zpovědí obecně, byť by nebyla zpovědí generální.

Katolický kalendář 2022

Tak jako každý rok i nyní připravujeme katolický kalendář pro rok 2022. Vydány budou obě varianty: tradiční kalendárium a verze podle misálu z r.1962.

Království Kristovo podle principů sv. Tomáše Akvinského

Právě probíhá překlad.