Instaurare omnia in Christo – Obnovit vše v Kristu.

Náš hlavní cíl je: Spása duší.

Nakladatelství Christianitas s.r.o. vzniklo v roce 2020, aby vydávalo ryze katolická díla bez kompromisů pro prohlubování víry a předávání Boží pravdy. Nakladatelství působí finančně nezávisle, bez cíle zisku a případné získané finanční přebytky budou věnovány na další katolické knihy, činnost kněží sloužící Mši svatou všech věků a jiné katolické projekty.

Katolický apoštolát

Naši činnost se snažíme dělat jako apoštolát katolické tradice a rozšířit ji mezi co nejvíce věřících (v současnosti tak např. dotujeme ceny poštovného, samotnou produkci knih, atp.). Kdyby však byla pro někoho částka za dopravu nebo za knihy samotné moc vysoká a staly by se tak nedostupnými, kontaktujte nás prosím a rádi Vám poskytneme individuální slevu.

Pokud byste na naší činnost rádi přispěli, informace naleznete prosím zde.

Redakce

Redakce odvádí práci bez nároku na odměnu. Díla jsou vydávána ve volném čase jako laická iniciativa ve spolupráci s katolickými kněžími.