Boj za katolickou Víru

Tradičně katolický polský biskup Michał Stobnicki se v této krátké ale úderné přednášce určené českým věřícím zabývá příčinou krize v současné Církvi i ve světě. Jednoduše a názorně popisuje vliv Kantovy subjektivistické filozofie a její důsledky a připomíná, že už v roce 1907 papež sv. Pius X. ve své encyklice Pascendi konstatoval, že nepřátelé Církve už nestojí jen mimo ni, ale působí přímo v ní.


Druhý vatikánský koncil

Jak byl koncil svolán, co nás učí, jaká je jeho závaznost, co o něm řekli předkoncilní papežové a jak navazuje na Tradici Církve?


Mimo Církev není spásy – zapomenuté dogma

„Žádný člověk nenalezne spásu nežli v katolické Církvi. Mimo katolickou Církev může člověk mít vše kromě spásy. Člověk může mít čest, může mít svátosti, může zpívat aleluja, může odpovídat amen, ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, a také ji hlásat, ale nikde člověk nenalezne spásu kromě katolické Církve.“ – svatý Augustin.

Další