Promluva o modlitbě – P. Marie-Laurent O.P.

Co je rozjímavá modlitba? Jaké existují cíle modlitby? Kde najdeme rozjímavou modlitbu v Bibli? Jaké jsou metody rozjímavé modlitby? Jak zabránit, aby nám utíkaly myšlenky? Jaké jsou nutné úkony v rozjímavé modlitbě?


Svátostiny

Svátostiny jsou viditelná znamení ustanovená Církví k získání milosti. Jaké svátostiny rozeznáváme? Jaký mají účinek a jak jsou nám nápomocny?


Nebezpečí čarodějnictví


Co přesně čarodějnictví a magie jsou, a proč jsou nebezpečné? Jak se máme bránit, aby na nám nemohly škodit? Jaké druhy magie rozlišujeme? Co o čarodějnictví učí sv. Tomáš Akvinský? Na co by si měli dávat pozor rodiče?


Růženec: duchovní zbraň

Růženec je jednou z nejmocnějších zbraní, které nám Naše Paní vložila do rukou. Denně bojujeme nejen s vlastním vnitřním pokušením, ale i s nepřítelem vnějším. V přednášce si řekneme o tradici růžence, kde jej najdeme v Písmu, jak nás brání proti démonům, hříchům, neřestem, modernismu; jak chrání naše rodiny, jak z nás udělá opravdové muže, ženy, atd.


Omyly Ruska – řešení: příklad Svaté Rodiny (3. díl)

Otcové mají ten nejskvělejší vzor v bdělosti a moudrosti sv. Josefa. Matkám jde svou láskou, úctou, podřízeností a dokonalou vírou příkladem Nejsvětější Panna, Matka Boží. Děti žijící dosud s rodiči mohou obdivovat, uctívat a napodobovat božský vzor poslušnosti v Kristu.


Svátostné zadostiučinění po svaté zpovědi

Co je to svátostné zadostiučinění? Proč je důležité? K čemu slouží? Co se stane když jej po svátosti pokání (svaté zpovědi) nevykonáme? Jaký prospěch nám z něj plyne? Jak si můžeme ukrátit tresty v očistci?


Omyly Ruska: ženy & mravní zkaženost (2. díl)

Pokračování přednášky o rozšíření omylů předpovězených Naší Paní ve Fatimě. Svatý Otec nás upozornil, že omyly Ruska se po celém světě rapidně šíří prostřednictvím ďábelské propagandy, centrálně koordinované a chrlené masmédii. Komunistům pomáhají zednářské lóže, které politickým nátlakem umlčely nekatolický tisk. Ještě se podíváme na to, jaké strategie použili k útoku na rodinu hlavní spojenci komunistů – svobodní zednáři.


Omyly Ruska: Zlo komunismu & sexuální revoluce (1. díl)

"Jestliže mé požadavky budou vyslyšeny, Rusko bude obráceno a nastane mír. Pokud ne, Rusko své omyly rozšíří po světě." Požadavky dodnes vyslyšeny nebyly a komunistické Rusko začalo své omyly šířit po celém světě už dávno. Co nás o ateistickém komunismu obecně učí naše Církev, jak se těmto omylům podařilo tak rychle rozšířit po celém světě a které z těchto omylů se týkají rodinného života.

Další