Zaměstnanci a zaměstnavatelé

Kdo chce žít dobrým křesťanským životem, měli by také mít na paměti, jak se má správně chovat na pracovišti. Jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů? A jaké jsou povinnosti zaměstnanců?


Poselství z La Salette

Církevně schválené zjevení z La Salette.
„Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista.“ – Naše Paní z La Salette, 19.září 1846

Jak se správně zpovídat

Když vykonáte dobrou zpověď s opravdovou lítostí, vyznávajíce hříchy své a vyjádříte zármutek nad svým hříchem s pevným úmyslem nápravy, pak, říká sv. František Saleský, pěstujete též ctnosti pokory, poslušnosti, upřímnosti a lásky. Jinými slovy v tomto jediném úkonu zpovědi rozvinete více ctností, než v kterémkoli jiném.

Další