Zelený škapulíř Panny Marie

Cena
5 Kč

Kód produktu
9780000000026

Skladem
ks

Zelený škapulíř Panny Marie - Mocný nástroj pro obrácení duší Více

Zelený škapulíř je nabízen ve spolupráci s Monarchia Catholica, která jej ručně vyrábí. Cena je symbolická a není s cílem výdělku. Pokud by Vám cena škapulíře a poštovného bránila v jeho získání, prosím, kontaktujte nás a rádi Vám nabídneme řešení.

Zelený škapulíř

Samozřejmě vedle svátostí, Bůh vybavil svou Církev přemnohými zdroji své milosti a pomoci, ať už se jedná o andělské bytosti, v čele s archandělem Michaelem, miliony andělů, které můžeme vzývat o pomoc nebo zástupy nepřeberného množství svatých, které můžeme v potřebách volat o pomoc. Ale zvláště milá je pro nás nebeská Matka, Panna Marie, která je Bohu nejblíže. Je skutečně Prostřednicí všech milostí a hojnou rozdavatelkou těchto Božských zdrojů.

Když se sv. Kateřina Labouré ptala Matky Boží v roce 1830 na prsteny, které nezářily na rukou Panny Marie, Matka Boží odpověděla, že jsou to milosti, o které lidé neprosí, nebo o ně zapomínají prosit. Známe zázračnou medailku, kterou Matka Boží dala své věrné služebnici sv. Kateřině Labouré v Rue du Bac. Katolíci znají další zjevení Panny Marie v La Salettě, v Lurdech a Fatimě. Matka Boží doprovází svůj lid a nikdy na něho nezapomíná. Ona chce Bohu dopomoci, aby co největší počet lidí byl spasen a proto jako vyslankyně Boha k lidem tohoto světa přichází, varuje, nabádá, upozorňuje. Ale mnohdy její svatá slova lidé, laici, nebo duchovní, dokonale zatemní, zkreslí, nebo utají, takže Matka Boží znovu a znovu, na jiných místech a v jiných časech se zjevuje a působí. Katolíci znají jeden z největších darů, které nám Matka Boží propůjčila skrze osobu sv. Šimona Stocka. Je jím hnědý škapulíř vybavený sobotním privilegiem a dalšími zaslíbeními. Známe další typy škapulířů, které jsou v katolickém světě od nepaměti využívány k rozmnožení milostí a k získání mnohých zaslíbení při splnění konkrétních podmínek. A také jedním z největších darů, které jsme získali od Matky Boží, patří bezesporu v zemích Koruny české málo využívaný mocný nástroj obrácení lidí bez víry, nebo lidí vlažných k Bohu a ke katolické víře, tzv. zelený škapulíř. Jeho původ je podobně zázračný jako původ hnědého škapulíře, či zázračné medailky z Rue du Bac. Podobně jako Zázračná medailka byla předána sv. Kateřině Labouré, sestře z kongregace Dcer Boží Lásky, které založil sv. Vincenc z Pauly, za deset let po tomto zjevení se zjevila Nejsvětější Panna jiné sestře z téže Kongregace a předala ji další svátostinu, výše zmíněný zelený škapulíř. Stalo se tak 28. 1. 1840 sestře Justýně Bisqueyburu v Paříži. Sestra Justýna nejprve váhala, ale poté se svěřila svému duchovnímu vůdci P. Aladelovi, který byl mimochodem hlavním knězem zodpovědným za šíření Zázračné medialky sv. Kateřiny Labouré.

Zelený škapulíř je oslavou Neposkvrněného početí Panny Marie.

Dvakrát jeho používání doporučil bl. papež Pius IX.

Zelený škapulíř je možné nosit na sobě, nebo při sobě, případně ho umístit do blízkosti (např. do místnosti) osoby, které je určen. Není potřeba speciálního zasvěcení a zapsání (registrace), jak je tomu u jiných typů škapulířů.

Škapulíř se světí knězem jako svátostina. Jedinou podmínkou je, že se každý den osoba, dárce škapulíře, bude za osobu obdarovanou tímto škapulířem modlit střelnou modlitbu: "Neposkvrněné Srdce Panny Marie, pros za nás nyní i v hodinu smrti naší. Amen." Tato modlitba se říká za každou osobu, která byla tímto škapulířem obdarována, nebo je u ní škapulíř v místnosti, či na jiném skrytém místě. Důležité je, aby dárce škapulíře měl neochvějnou víru v to, že skutečně dojde k vyslyšení proseb a k naplnění zaslíbení, které jsou se škapulířem spojeny.

Jaké jsou však účinky a zaslíbení pro ty, kteří nosí, či ani netuší, že nosí zelený škapulíř?

Účinky zeleného škapulíře

  1. obrací ty, kteří nemají víru, nebo jsou dokonce fanatickými neznabohy,
  2. dopomáhá těm, kteří jsou v opozici vůči Církvi, aby se s ní v nejkratším možném čase smířili a našli  / či posílili svoji víru,
  3. je zde zaslíbení šťastné smrti,
  4. posiluje víru těch, kteří v Církvi už jsou,
  5. ochraňuje své nositele, nebo ty, kdo šíří apoštolát zeleného škapulíře, od útoků Satana a ďábelských kohort.

Není toto náhodou ona pověstná všemocná zbraň pro dnešní dobu nevěry a bezbožectví, chcete-li revolučního ďábelského temna? Ano, je to doslova Boží atomová bomba v rukách věřících.

Výsledky zeleného škapulíře, které jsou zasílány formou zpráv a díků obrácených lidí a rozšiřovatelů úcty k zelenému škapulíři k sestrám Kongregace Božské Lásky o tom mluví jasnou řečí. Monarchia Catholica se připojuje k této Boží a Mariině křížové výpravě za obrácení duší k Bohu a ke katolické Církvi. Jiná cesta obrácení zemí Koruny České neexistuje. Obrátíme tento bezbožecký národ Božskými zbraněmi. A máme výhodu překvapení. Proč? Protože tento svět se těmto Božím zbraním vysmívá. Nakonec však zakusí jejich mocný účinek. A jako ze sv. Marie Magdalské bylo vyhnáno mnoho ďáblů, tak bude touto svátostinou vyhnán princ tohoto světa, lhář a rebel proti Bohu. Pokud máte zájem se připojit k této naší aktivitě, budeme jenom rádi.