Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu & devět prvních pátků v měsíci

-50% Novinka
Cena
5 Kč

Běžná cena
10 Kč

Ušetříte
50% (5 Kč)

Kód produktu
9788088489191

Již brzy Sledovat dostupnost - Produkt připravujeme a již brzy bude dostupný.

Tato rozsahem malá, ale obsahem nanejvýš důležitá brožurka přibližuje čtenářům Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu pro devět prvních pátků v měsíci, která mezi katolíky stále není tak známá a především praktikovaná, jak by měla být. Krátce se v ní dozvíte nejen to, v čem spočívá její vykonání, ale naleznete zde i informaci o dvanácti velkorysých přislíbeních Nejsvětějšího Srdce Ježíšova těm, kteří Ho uctívají. Brožurka obsahuje také praktickou grafickou pomůcku pro zaznamenávání již absolvovaných prvních pátků

Velikost A5, měkká vazba, 14 stránek Více

Dvanáct přislíbení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Na základě zjevení, jež dostala sv. Markéta Marie Alacoque, se vypočítává dvanáct stručně shrnutých přislíbení, která Ježíš dal těm, kteří uctívají Jeho Srdce. Dvanácté přislíbení se nazývá Velkým přislíbením, kdy Pán Ježíš žádá, abychom devět prvních pátků v měsíci bez přerušení přistoupili ve stavu posvěcující milosti ke Svatému přijímání. To se má vykonat jako úkon úcty a zadostiučinění k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Opakované přistoupení ke Svatému přijímání v průběhu delšího časového období nás má naučit lépe se disponovat pro přijetí větší milosti a duchovních darů.

 1. Dám jim všecky milosti nutné pro jejich stav.
 2. Udělím pokoj rodinám jejich.
 3. Potěším je v každém zármutku.
 4. Budu jim bezpečným útočištěm v životě a zvláště ve smrti.
 5. Požehnám hojně všem jejich podnikům.
 6. Hříšníci najdou v Mém Srdci zdroj a nesmírné moře milosrdenství.
 7. Duše bázlivé stanou se horlivými.
 8. Duše horlivé se rychle povznesou k velké dokonalosti.
 9. Požehnám domům, kde bude vystaven a uctíván obraz Mého Srdce.
 10. Udělím kněžím schopnost pohnout srdci sebezatvrzelejšími.
 11. Jména osob šířících tuto pobožnost budou zapsána v Mém Srdci a nikdy z Něho nebudou vyhlazena.
 12. Slibuji ti v nesmírném milosrdenství svého Srdce, že Jeho všemohoucí láska všem, kteří přijmou po devět prvních pátků v měsíci za sebou Tělo Mé, dá milost konečné zkroušenosti, že neumřou v nemilosti Boží a bez potřebných svátostí; Mé Božské Srdce bude v hodinku smrti jejich jistým útočištěm francouzského krále, aby Francii Božskému Srdci zasvětil.

Pobožnost devíti prvních pátků v měsíci

Připomeňme si ještě jednou, co je potřeba učinit:

Vždy na první pátek v měsíci máme přistoupit ke Svatému přijímání. K tomu samozřejmě musíme být ve stavu milosti posvěcující (proto tabulka obsahuje i okénko provykonání svaté zpovědi, je-li to nutné). Svaté přijímání se má vykonat jako úkon úcty a zadostiučinění k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. To máme bez přerušení opakovat devět po sobě jdoucích prvních pátků v měsíci.

Za to dal Pán Ježíš Kristus všem, kteří tuto pobožnost vykonají, přislíbení, které lze shrnout do dvanácti bodů (viz předchozí strana).
Dvanácté („Velké“) přislíbení říká, že jim bude dána „milost konečné zkroušenosti, že neumřou v nemilosti Boží a bez potřebných svátostí; Mé Božské Srdce bude v hodinku smrti jejich jistým útočištěm“.