Arcibiskup Viganò o založení nového sdružení „Exsurge Domine“ na pomoc kněžím a řeholníkům.

Ve zdravé společnosti by autorita měla fungovat za tím účelem, aby své členy vedla ke společnému cíli. To platí i pro katolickou Církev. Kristus ji coby společnost obdařil posvátnou hierarchií, která má povinnost vést stádo, hlavou Církve jí do péče svěřené, k jejich náležitému nadpřirozenému cíli.

V Církvi jsou stovky, ba tisíce kleriků, kněží, mnichů, bratří a sester, řeholníků a věřících, kterým dnešní tyranská a zkorumpovaná autorita upírá posvátné právo být věrní Bohu stejným způsobem, jako to mezi křesťany vždy bylo zvykem za posledních 2000 let.

Není náhodou, že tato takzvaná „nová církev“ sama sebe definuje jako koncilní, aby se odlišila od té, které říkají „předkoncilní Církev.“

Samotný stolec však netoleruje jediné – věrnost Kristu a jeho neměnné nauce, jeho svatému zákonu a jeho božské liturgii.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Sdružení Exsurge Domine: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
https://exsurgedomine.org/

Banca: Banca di Credito Cooperativo di Roma Via Sabotino 6 – Roma
Account holder: Associazione Exsurge Domine
IBAN: IT19I0832703399000000026930
SWIFT/BIC: ICRAITRRROM

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Obsah: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
00:00 Intro
00:13 Úvod
02:20 Kdo bude střežit strážce?
04:00 Infiltrace a zničení zevnitř
05:35 Už přišel antikrist?
08:27 Pronásledovaní kněží a řeholníci
12:49 Návrat k Tradici
13:30 Zkažené semináře
16:23 Bez věrných kněží to nepůjde
19:53 Založení sdružení Exsurge Domine
22:30 Církev patří Kristu a ne papeži
24:44 Všichni se jednou budeme muset zodpovídat
27:08 Stavba nového kláštera v Pienze
29:03 Upřímná a srdečná prosba o podporu
30:18 Závěr