Co je to svátostné zadostiučinění? Proč je důležité? K čemu slouží? Co se stane když jej po svátosti pokání (svaté zpovědi) nevykonáme? Jaký prospěch nám z něj plyne? Jak si můžeme ukrátit tresty v očistci?