Svátostiny jsou viditelná znamení ustanovená Církví k získání milosti. Jaké svátostiny rozeznáváme? Jaký mají účinek a jak jsou nám nápomocny?

Přednáší kněz a exorcista P. Chad Ripperger. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Obsah: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
00:00 Intro
00:44 Úvod
02:38 Exorcizované zvony
03:21 Svěcená voda
03:36 Působení svátostin na lidi v okolí
04:19 Druhy svátostin
05:16 Jak funguje modlitba
05:47 Problém moderních modliteb
09:04 Co když vám dochází svěcená voda
09:57 Druhy pomazání
10:07 Požehnání obydlí
10:33 Požehnání potravin
12:59 Confessus ve Mši svaté
14:56 Almužna
15:28 Pozor na simonii
16:49 Různé druhy požehnání (po telefonu, svíce,…)
17:45 Různé předměty (medailky,…)
19:29 Škapulíře
20:46 Požehnání musí být provedeno řádně
21:55 Posvěcené sošky
23:05 Růžence
23:48 Svátostiny pro jakoukoliv duchovní potřebu
25:41 Protestantni a nekatolíci svátostiny popírají
26:31 Nacházíme se v neustálém duchovním boji