Ke sv. Markétě Marii promluvil v květnu 1688 sám Pán Ježíš. Popsala to následovně:

„Jednou v pátek během svatého přijímání ke mně, své nehodné služebnici, náš Pán promluvil následující slova:

Z překypujícího milosrdenství svého Srdce Ti slibuji, že jeho všemohoucí láska udělí všem, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou ke svatému přijímání a svátosti pokání, milost konečné kajícnosti. Nezemřou ve stavu nemilosti, nezaopatřeni svátostmi. Mé božské Srdce jim v jejich posledním okamžiku bude bezpečným útočištěm.“

To znamená, že těm, kdo praktikují pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, Pán Ježíš udělí větší milosti, než těm, kteří ji nepraktikují.

Jeden ze způsobů, jak tuto pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci praktikovat, je vykonat tu pobožnost prvních 9 pátků. Pokud tedy po 9 po sobě jdoucích prvních pátků v měsíci vykonáme tuto pobožnost účastí na mši svaté a svatém přijímání, můžeme se těšit této velké milosti.