Pokračování přednášky o rozšíření omylů předpovězených Naší Paní ve Fatimě. Svatý Otec nás upozornil, že omyly Ruska se po celém světě rapidně šíří prostřednictvím ďábelské propagandy, centrálně koordinované a chrlené masmédii. Komunistům pomáhají zednářské lóže, které politickým nátlakem umlčely nekatolický tisk. Ještě se podíváme na to, jaké strategie použili k útoku na rodinu hlavní spojenci komunistů – svobodní zednáři.

Sám papež Pius XII. poukázal na to, že svobodné zednářství je matkou moderního odpadlictví od víry. Mějte na paměti, že odpadlictví znamená naprosté odmítnutí katolické víry. Jak se to těm zednářům povedlo, způsobit toto strašlivé odpadlictví, s kterým se kolem sebe všichni potýkáme? Jak vůbec mohli něco takového způsobit? Jak to udělali? Jakých prostředků využili?

Předchozí díl: Zlo komunismu & sexuální revoluce (1. díl)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Obsah: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
00:00 Shrnutí předchozího dílu
02:09 Svobodní zednáři
02:59 Sv. Maximilian Kolbe o zednářích
04:00 Veřejné odhalení plánů zednářů
05:55 Konkrétní plán k dosažení svých cílů
08:19 Rekapitulace co víme o plánu svobodných zednářů
09:03 Co se od té doby událo? (160let)
09:30 Komunisté infiltrovali semináře Církve umístěním 1.100 svých mužů
10:44 Zkažení žen
12:57 Sex jako nástroj revoluce
15:44 Jak to vypadá v dnešním světě a příklad z reality
18:26 Jiné svědectví z americké koleje
19:14 Zkažení skrze univerizity
19:56 Zkažení seminaristů
20:14 Shrnutí 
21:53 Co s tím budeme dělat


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Encyklika Divini Redemptoris: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Český překlad celé encykliky Divini Redemptoris:
http://librinostri.catholica.cz/download/PiuXIDivinReSPalBole-r0.pdf

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Pobožnost Pěti prvních sobot ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
V roce 1917 se Blahoslavená Panna Maria zjevila třem malým dětem ve Fatimě v Portugalsku, aby dala – skrze ně lidstvu – nebeské řešení pro mír v moderním a válkou zmítaném světě.

Polovina tohoto řešení závisí na tom, aby papež zasvětil Rusko (se všemi katolickými biskupy světa), které doposud nebylo vykonáno, ale druhá půlka záleží na tom, aby mnoho katolíků vykonalo „smírnou pobožnost za hříchy spáchané vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie o první sobotě po pět po sobě jdoucích měsíců“.

VÍCE NA: https://www.prvnisoboty.cz/