V minulé přednášce jsme se zaobírali tím, jaké má s rodinou plány ďábel. Dnes se krátce podíváme na nebeský plán pro to, jak mít rodiny svaté.

Otcové mají ten nejskvělejší vzor v bdělosti a moudrosti sv. Josefa.

Matkám jde svou láskou, úctou, podřízeností a dokonalou vírou příkladem Nejsvětější Panna, Matka Boží.

Děti žijící dosud s rodiči mohou obdivovat, uctívat a napodobovat božský vzor poslušnosti v Kristu.