Co je to liberální katolicismus, co je obecně liberalismus, jaký má liberál vztah k náboženství a jak je možné poznat katolického liberála. Záznam z přednášky, která proběhla na Setkání katolíků 17. června 2023. Přednáší Martin Doležal.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Obsah: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
00:00 Intro
00:22 Úvod
01:10 Zběžná definice katolického liberála
01:34 Co je liberální katolicismus
03:30 Rozlišování dvou světů
05:18 Odmítnutí objektivní reality
06:53 Schizofrenní jednání
08:06 Perverze myšlení
09:52 Sekulární svět
11:10 Snaha o smíření katolického a liberálního světa
12:18 Sesazení Krista z trůnu
14:52 Náboženská praxe liberálního katolíka
16:18 Klasické tvrzení liberálního katolíka
17:28 Kompromisní postoje
21:05 Ekumenismus
22:07 Přístup liberálního katolíka k filosofii a teologii
23:35 Materialismus a naturalismus
24:14 Ignorování Boha ve světě
25:40 Svoboda myšlení
26:20 Nenávist katolické zbožnosti
27:15 Vehementní světský aktivismus a odpad od víry
29:14 Falešná tolerance
30:27 Spojování se s nekatolíky a nepřáteli Církve
32:25 Myšlenková schizofrenie
34:31 Sekularizace státu
34:48 Mistrnost ve dvojznačnosti a apostaze
39:59 Svoboda svědomí
41:50 Syllabus omylů
43:20 Moderní filosofie
50:11 Jak se bránit liberálnímu katolicismu
55:14 Falešný pojem lidské důstojnosti
57:42 Závěr