Když vykonáte dobrou zpověď s opravdovou lítostí, vyznávajíce hříchy své a vyjádříte zármutek nad svým hříchem s pevným úmyslem nápravy, pak, říká sv. František Saleský, pěstujete též ctnosti pokory, poslušnosti, upřímnosti a lásky. Jinými slovy v tomto jediném úkonu zpovědi rozvinete více ctností, než v kterémkoli jiném.

Také můžete navštívit www.zpovednizrcadlo.cz