Upřímné vyznání jednoho pokorného diecézního kněze, který hledal větší svatost svého kněžství a díky Boží milosti nalezl skrytý poklad Tradice. Poví nám o tom, jak objevil Tradiční Mši svatou, proč k ní přilnul a jaké nádherné okamžiky jenom díky ní jakožto kněz zažil. Rozebere důvody, které stojí za dnešní krizí víry, co je řešením kněžské krize identity, jak opět zavést Tradiční Mši svatou v diecézi, a to i přes pronásledování, kterého se pravověrným kněží dostává.

P. Michael Rodríguez: „Kristus trpěl pro nás, zůstavuje vám příklad, abyste následovali šlépějí jeho.“ 1. Petrův (2, 21) – Pokud každý z nás – vy, já, my všichni – netrpíme nějakou formou pronásledování, je nasnadě otázka, zda opravdu kráčíme ve šlépějích hlavy naší Církve, našeho Pána, našeho mistra a Spasitele.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Obsah: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
00:00 Intro
02:04 Úvod
06:05 Bez pronásledování to nejde
08:14 Sešli světlo své a pravdu svou!
13:07 Proč jsem přilnul k Tradiční Mši svaté
14:55 Jak Bůh seslal své světlo a pravdu do mého kněžského povolání
18:47 Jak jsem se stal knězem
21:50 Tradiční Mše sv. byla skrývána
24:34 Zlehčování krize církve
27:10 Obnovení adorace
28:20 Diecézním koordinátorem pro kněžská povolání
32:05 Upřímná touha být stále svatějším
33:27 Tajemství nejsvětější Mše svaté je vyvrcholením a jádrem křesťanského náboženství.
35:28 Mešní oběť je duší víry.
36:15 Objevení Tradiční Mše svaté
40:05 Byl jsem ohromen
41:22 Krize kněžské identity
43:40 Proč ty změny dělali?
46:13 Velký bojovník a ochránce Tradice
48:04 Začátek pronásledování
48:55 Jak jsem zavedl Tradiční Mši svatou v diecézi
50:39 Nádherné okamžiky, které jsem do té doby nezažil.
53:58 Negativních prvků se nelze zbavit
54:32 Kontroverzní kauza
56:25 Odvolání z farnosti
1:00:19 Biskup trvá na NOM, ale svědomí mi to nedovoluje
1:01:36 Závěr