Krátké poučení o tom, jak se to má s udělením svatého křtu novorozeněti v náležitý čas. V této otázce je dnes velká nejasnost.

Kodex kanonického práva z r. 1917 v kánonu 770 jasně deklaruje, že narozené dítě má být pokřtěno co možná nejdříve. Tentýž kánon navíc stanovuje, že o této vážné povinnosti mají duchovní pastýři své věřící často poučovat.

I Kodex kanonického práva z r. 1983, který již vychází z modernismem poznamenaného prostředí po Druhém vatikánském koncilu, uvádí v kánonu 867, že „rodiče jsou povinni dbát, aby jejich děti byly pokřtěny v prvních týdnech po narození“.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Vyšlo také jako text zde: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

https://www.zpovednizrcadlo.cz/dotazy-ctenaru.php