Tradičně katolický polský biskup Michał Stobnicki se v této krátké ale úderné přednášce určené českým věřícím zabývá příčinou krize v současné Církvi i ve světě. Jednoduše a názorně popisuje vliv Kantovy subjektivistické filozofie a její důsledky a připomíná, že už v roce 1907 papež sv. Pius X. ve své encyklice Pascendi konstatoval, že nepřátelé Církve už nestojí jen mimo ni, ale působí přímo v ní.

Záznam z přednášky, která proběhla při červnové návštěvě Česka J.E. Michałem Stobnickim. Přednáška byla znovu předabována a prázdné části byly sestříhány.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Obsah: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
00:00 Intro
00:06 Úvod
0:30 Bez katolické Víry se nemůžeme zalíbit Bohu
2:00 Subjektivistická filosofie Kanta
7:30 Modernismus v Církvi
9:42 Moderní církev nemá místo pro pravou Víru
10:31 Argentinský jezuita
11:25 Rozdíl mezi pravou Mší sv. a novou mší
14:00 Pravá Mše sv. není všude zárukou katolické nauky
14:45 Modernismus odsouzen papežem sv. Piem X.
15:31 Katolická Víra bez kompromisů
16:40 Liberalismus v církvi rozšířen už od 19.století
17:56 Arcibiskup Lefebvre v boji za Víru
19:18 Zmatení mezi tradičními katolíky
20:13 Summorum Pontificum - tah k oslabení odporu proti moderním bludům
20:44 Mnoho tradičních katolíků bylo oslabeno
21:18 “Nemám jiné ruce, než ty vaše”
22:43 Podzemní církev
24:22 Zůstaňte věrní, abyste mohli v tomto boji zvítězit
27:26 Závěr